Värdeskapande

Experlytics har blivit Lytics med uttalat fokus på medicin och hälsa. Vårt engagemang i utvecklingsarbetet fördjupas. I dagsläget medverkar dashit i mycket värdeskapande projekt där vi utvecklar metoder, verktyg, förmågor, och förståelse för hur den mer kompletta bilden kring en individs hälsa kan beskrivas och förstås. 2017 blir ett nytt stimulerande år.

Tvärvetenskapligt forskningsprojekt

Under hösten har vi utarbetat en plan tillsammans med Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet och Experlytics för ett tvärvetenskapligt projekt med inriktning på psykisk hälsa. Ett mycket spännande koncept och projekt där vi befinner oss i den absoluta framkanten. Forskningsansökan lämnades in i november.

Det här känns extra angeläget

De svåra sjukdomar som tar unga människor från oss innan de hunnit få njuta av livet är naturligtvis mycket angelägna att förstå och krypa under skinnet på. Vi har tillfrågats om att bidra till nyutvecklingen av det metodiska sökande efter den kunskap som kan leda till utveckling av revolutionerande läkemedel för de barn och familjer… Fortsätt läsa Det här känns extra angeläget

Spännande

Vi har tagit oss från ett iakttagande till påtagligt konkreta aktiviteter sedan uppstarten i mars. Vårt engagemang i Experlytics är speciellt spännande och frukten på trädet har mognat till riktigt smakfulla njutningar. Vi räknar med att kunna bidra till ett nyskapande för att hjälpa unga att återfå de förutsättningar vi så självklart tar för givet.… Fortsätt läsa Spännande

Publicerat den
Kategoriserat som status

Uppvaknandet

Bolaget håller som bäst på att finna sina former

Publicerat den
Kategoriserat som status