Om sidhuvudbilden

Mörk materia och mörk energi utgör större delen av det universum vi känner till.

Ur min bakgrund i grundforskningens värld, inom läkemedelsutveckling och i anpassad och tillrättalagd undersökning i klinisk utveckling växer samma bild fram: att det är så mycket vi inte känner till och som inte kan rationaliseras bort via genvägar i opportuna och ytliga betraktelser.

Lyxsökande inom delar av life science placerar inte individens behov i centrum och fyller inte tomrummen.

Vår ambition är att bidra till ett metodiskt betraktande av de grundläggande behoven till stöd för ett stegvist ifyllande i tomrummen.