Spännande

Vi har tagit oss från ett iakttagande till påtagligt konkreta aktiviteter sedan uppstarten i mars. Vårt engagemang i Experlytics är speciellt spännande och frukten på trädet har mognat till riktigt smakfulla njutningar.

Vi räknar med att kunna bidra till ett nyskapande för att hjälpa unga att återfå de förutsättningar vi så självklart tar för givet. Det är ett initiativ som nu börjar ta form med vår medverkan, samtidigt som vårt deltagande efterfrågas i ytterligare utvecklingsinsatser.

Publicerat den
Kategoriserat som status