Tvärvetenskapligt forskningsprojekt

Under hösten har vi utarbetat en plan tillsammans med Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet och Experlytics för ett tvärvetenskapligt projekt med inriktning på psykisk hälsa. Ett mycket spännande koncept och projekt där vi befinner oss i den absoluta framkanten. Forskningsansökan lämnades in i november.